polish english
Stacja Badań Balistycznych
Wykonujemy badania balistyczne realizowane przy użyciu systemu MGC Plus, umożliwiajacy pomiar ciśnienia i siły ciągu w funkcji czasu w klasie dokładności 0,01. System wyposażony jest w 4 niezależne linie pomiarowe, z możliwością próbkowania do 19200 sampli na sekundę. Pomiary są archiwizowanie w postaci elektronicznej.

Do pomiaru ciśnienia i siły ciagu wykorzystywane sa wysokiej klasy czujniki firmy HBM. Stanowisko poziome pozwala na badanie silnikow do 10 ton ciągu.

Stacja badań wyposażona jest termostaty, umożliwiające sezonowanie silników do badań w zakresie temperatur -60 do 60.