polish english

ISO 9001:2008
AQAP 2120:2009
NCAGE 0942 H
Prochy i ladunki miotajace
ŁADUNKI RAKIETOWE

Ładunki rakietowe z prochu nitroglicerynowego typu balistytu o średnicy zewnętrznej do 130 mm, jedno i wielokanałowe z możliwością inhibitowania powierzchni zewnętrznej. Parametry:
 • kaloryczność w granicach 3500-4500 kJ/kg
 • liniowa prędkość spalania 5-15 mm/s
 • impuls właściwy 1500-1700 N s/kg
 • gęstość od 1,57-1,62 g/cm³


Produkujemy w szczególności:
 • ładunki napędowe do lotniczych pocisków rakietowych
 • ładunki napędowe do przeciwpancernych granatników ręcznych
 • ładunki napędowe do przeciwpancernych pocisków kierowanych
 • ładunki napędowe do artylerii rakietowej

ARTYLERYJSKIE PROCHY NITROGLICERYNOWE RURKOWE

Parametry:
 • grubość warstwy palnej 1,4 - 3,3 mm
 • kaloryczność 3200 kJ/kg
 • gęstość minimalna 1,54 g/cm³


MOŹDZIERZOWE PROCHY NITROGLICERYNOWE

Parametry:
 • postać taśmy lub krążków
 • grubość warstwy palnej min. 0,3 - 0,02 mm
 • kaloryczność max 5000 kJ/kg
HETEROGENICZNE PALIWA RAKIETOWE

Paliwa rakietowe produkowane na bazie ciekłych kauczuków organicznych oraz utleniaczy nieorganicznych typu nadchloranów o impulsie jednostkowym ok. 2400 Ns/kg i prędkościach kształtowanych przez różne układy katalityczne. Ładunki wykonywane są metodą odlewania próżniowego.