polish englishAktualności


01-03-2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE - WYDŁUŻONY TERMIN

Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie
ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Remont pomieszczeń w budynku R-14/n.

Link do ogłoszenia (Ogłoszenie.pdf)
Załącznik do ogłoszenia (Załącznik.pdf)
Informacja o wydłużeniu terminu: (Informacja.pdf)

więcej »

29-02-2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie
ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Remont pomieszczeń w budynku R-14/n.

Link do ogłoszenia (Ogłoszenie.pdf)
Załącznik do ogłoszenia (Załącznik.pdf)

więcej »

29-02-2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ZAPROJEKTOWANIE I REALIZACJĘ INWESTYCJI - WYDŁUŻONY TERMIN

Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie
ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Modernizacja źródeł ciepła dla oddziałów "R" i pirotechniki.

Link do ogłoszenia (Ogłoszenie.pdf)
Zobowiązanie (Zobowiązanie.pdf)
Ogłoszenie o przedłużeniu terminu (Przedłużenie.pdf)

więcej »