polish english
O firmie
Decyzję o budowie Wytwórni Chemicznej w lasach koło Jasła podjęto w 1937 roku w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Głównym zadaniem Wytwórni była produkcja dla potrzeb obronności kraju.

W uruchomieniu produkcji przeszkodził jednak wybuch II Wojny Światowej. Odbudowany ze zniszczeń wojennych Zakład rozpoczął działalność w 1951 roku jako Wytwórnia Chemiczna nr 12. Wytwarzano w nim nitroglicerynowe prochy artyleryjskie zabezpieczając w całości potrzeby wojska i sprzedając duże ilości tych prochów na eksport. Końcem lat sześćdziesiątych wprowadzono do produkcji po raz pierwszy prochowe napędowe ładunki rakietowe oparte o rozwiązania licencyjne i opracowania krajowe.


Budowniczowie Wytwórni Chemicznej w Jaśle - Krajowicach wraz z Eugeniuszem Kwiatkowskim - 1937 r.

W latach siedemdziesiątych produkcja specjalna wzbogaciła się o oddział pirotechniki, na którym rozpoczęto produkcję pirotechnicznych środków pozoracji pola walki. Na szeroką skalę wprowadzono do produkcji prochowe napędowe ładunki rakietowe do granatników przeciwpancernych, pocisków lotniczych, przeciwpancernych pocisków kierowanych i artylerii rakietowej. Produkowano również szeroki asortyment nitroglicerynowych prochów artyleryjskich i moździerzowych.

Lata osiemdziesiąte to początek prac doświadczalnych nad napędami rakietowymi nowej generacji i wprowadzenie na uzbrojenie wojska takich wyrobów jak granatnik RPG-76 czy moździerz z napędem rakietowym AKTYN-120.

Koniec lat 90-tych poprzez realizację zamówień wojskowych i współuczestnictwo w programach badawczych pozwolił na uruchomienie w Gamracie oddziału produkcji paliw rakietowych heterogenicznych - nowej generacji paliw rakietowych. Przy współpracy z jednostkami badawczymi opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji pociski dymne o własnościach maskujących w podczerwieni oraz ładunki prochowe do nawodnych wyrzutni torpedowych.

Prace prowadzone w związku z prywatyzacją "Gamratu" S.A. doprowadziły do utworzenia w dniu 1 stycznia 2003 roku Zakładu Produkcji Specjalnej "Gamrat" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła od "Gamratu" S.A. działalność gospodarczą związaną z realizacją zamówień wojskowych.

Spółka ściśle współpracuje z takimi instytucjami naukowo-badawczymi jak:

  • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
  • Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
oraz z wieloma zakładami produkującymi dla potrzeb obronności kraju.