polish english
Nasza misja

Naszym celem jest uzyskanie pełnego zadowolenia klientów oraz utrzymanie czołowej pozycji w polskim przemyśle obronnym.
Temu celowi podporządkowaliśmy nasz wysiłek nakierowany na ciągłe podnoszenie sprawności organizacyjnej, zapewnienie oczekiwanej jakości naszych wyrobów, dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności działania przedsiębiorstwa, poziomu bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego, doskonalenie procesów oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez szkolenia.10-06-2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zaprasza dobudziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Remont budynku C-3/13a/n (parter) – branża wykończeniowa.

Ogłoszenie (Ogłoszenie.pdf)
Zakres prac (Zakres prac.pdf)

więcej »