polish englishAktualności


25-05-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana pokrycia dachowego budynku C-21/n w ramach remontu tego budynku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Szczegóły konkursu: (kosztorys ofertowy)więcej »

25-05-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu CCTV kluczowych obiektów Spółki.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)więcej »

25-04-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Modernizacja budynku C-36/n


Ogłoszenie przetargowe: (plik dot. ogłoszenia)

Kosztorys ofertowy: (załącznik nr 1)


więcej »

13-04-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Zaprojektowanie konstrukcji mocowania silnika rakietowego wraz z podestem obsługowym i instalacją chłodzenia spalin.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wizualizacja SketchUp: (załącznik nr 1)


więcej »

07-03-2018

Rozpoczęła się XVII edycja Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”.

            Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

            Konkurs to także szeroko rozumiane promowanie rozwoju i potencjału gospodarczego Podkarpacia. Już sam fakt uczestnictwa w konkursie to ogromna nobilitacja dla każdego
z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepszych
z najlepszych firm województwa podkarpackiego.

            Kryteria oceny, szacowne gremium Kapituły, obiektywność oceny kandydatów, oprawa towarzysząca konkursowi sprawiły, że „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” jest najważniejszym wyróżnieniem gospodarczym, przyznawanym przedstawicielom podkarpackiego biznesu.

            Konkurs skupił w sobie przez wszystkie edycje ponad 2000 podmiotów gospodarczych, ubiegających się o nagrody w kilkunastu kategoriach. Firmy dzięki posługiwaniu się tytułem laureata "Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej" promują swój pozytywny wizerunek i jeszcze mocniej ugruntowują swoją pozycję na rynku. Nasi laureaci to podmioty cieszące się szerokim uznaniem i stanowiące bezapelacyjnie gospodarczą wizytówkę regionu.

            Firmy te stosują nowoczesne technologie i posiadają rozbudowaną sieć znakomitych relacji z kontrahentami. Laureaci konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” to przykłady dynamiki Podkarpacia i dużych możliwości rozwoju na tym obszarze. Konkurs to także możliwość przynależności do elitarnego grona podkarpackich przedsiębiorców, którzy zdobyli statuetkę i potwierdzają tym samym profesjonalne zarządzanie firmą.

            W konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego województwa przynajmniej dwa lata bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Konkurs realizowany jest dwuetapowo. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie firmy wypełniają ankiety konkursowe. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym rozpoczynają się oceny eksperckie w oparciu o kryteria konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza", na podstawie przesłanych przez uczestników konkursu ankiet weryfikacyjnych. Kolejnym etapem jest wizytacja nominowanych firm. To właśnie po jej przeprowadzeniu Kapituła „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

            Finał konkursu, czyli uroczysta Gala "Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej", jest najważniejszym wydarzeniem w rocznym cyklu konkursu, uroczystym podsumowaniem i zamknięciem kolejnej edycji. Obecność znamienitych gości oraz oprawa uroczystości jest znakomitą okazją do promocji firm biorących udział w "Podkarpackiej Nagrodzie Gospodarczej".

            Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Wojewodą Podkarpackim.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz laureatów na stronach internetowych: www.png.pl oraz www.firmy.png.pl


więcej »

05-03-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na:

 1. Usługę konsultacji BHP w zakresie opracowania koncepcji budowy stanowiska hamowni do badania, silnika rakietowego na paliwo ciekłe. 
Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)
Wizualizacja SketchUp: (załącznik)

więcej »

26-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana posadzki na prądoprzewodnią w 5 pomieszczeniach budynku produkcyjnego C-17/25. 
Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)

więcej »

26-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana posadzki betonowej w budynku warsztatu mechanicznego C-21/n.
Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzki)

więcej »

22-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Przedłużenie terminu składania ofert do 02.02.2018

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Opracowanie projektu instalacji do zasilania silnika rakietowego na paliwo ciekłe w oparciu o załączoną do ogłoszenia koncepcję.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania i koncepcja budowy instalacji: (plik dot. wymagań i koncepcji)

Wizualizacja SketchUp: (plik dot. wizualizacji)


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Wykonanie prac brukarskich wokół budynku C-36/n.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Wykonanie prac brukarskich wokół budynku G-4b/n.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty:

1. Wykonanie projektu instalacji alarmowej oraz monitoringu kluczowych obiektów Spółki.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

20-12-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę systemu wielopunktowego pomiaru i rejestracji temperatury silnika rakietowego.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wizualizacja SketchUp: (załącznik nr 1)

Schemat hamowni: (załącznik nr 2)


więcej »

13-12-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Opracowanie projektu instalacji do zasilania silnika rakietowego na paliwo ciekłe w oparciu o załączoną do ogłoszenia koncepcję.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania i koncepcja budowy instalacji: (plik dot. wymagań i koncepcji)

Wizualizacja SketchUp: (plik dot. wizualizacji)więcej »

20-10-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę aparatury do wychwytu cząstek stałych występujących w gazach spalinowych silnika rakietowego, wykorzystującego stały materiał pędny.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

08-08-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont elewacji budynku C-26/22;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

Treść:
ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót:
 1.     Realizacja robót budowlanych: plac spalań;
Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf

więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Naprawa części dachu budynku C-16/n;

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf ; Kosztorys ślepy.pdf


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wyburzenie obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączonym pliku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. wyburzeń+specyfikacji)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-30/40;
 2. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-17/25;
 3. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku D-3/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie brukowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami w obrębie działki 3/218;
 2. Wykonanie brukowanej drogi wewnątrzzakładowej w obrębie działki 3/120;
 3. Wykonanie nawierzchni brukowanej wokół budynku G-4a/n;
 4. Poszerzenie skrzyżowania dróg wewnętrznych dla umożliwienia manewrów samochodów ciężarowych wielkogabarytowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. dróg)


więcej »