polish english
Aktualności

08-08-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE


ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Remont elewacji budynku C-26/22;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)