polish english
Aktualności

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE


ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Wykonanie brukowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami w obrębie działki 3/218;
  2. Wykonanie brukowanej drogi wewnątrzzakładowej w obrębie działki 3/120;
  3. Wykonanie nawierzchni brukowanej wokół budynku G-4a/n;
  4. Poszerzenie skrzyżowania dróg wewnętrznych dla umożliwienia manewrów samochodów ciężarowych wielkogabarytowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. dróg)