polish english
Aktualności

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE


ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-30/40;
  2. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-17/25;
  3. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku D-3/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)