polish englishNasza misja

Naszym celem jest uzyskanie pełnego zadowolenia klientów oraz utrzymanie czołowej pozycji w polskim przemyśle obronnym.
Temu celowi podporządkowaliśmy nasz wysiłek nakierowany na ciągłe podnoszenie sprawności organizacyjnej, zapewnienie oczekiwanej jakości naszych wyrobów, dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności działania przedsiębiorstwa, poziomu bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego, doskonalenie procesów oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez szkolenia.20-10-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę aparatury do wychwytu cząstek stałych występujących w gazach spalinowych silnika rakietowego, wykorzystującego stały materiał pędny.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

08-08-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Remont elewacji budynku C-26/22;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

Treść:
ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót:
  1.     Realizacja robót budowlanych: plac spalań;
Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf

więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Naprawa części dachu budynku C-16/n;

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf ; Kosztorys ślepy.pdf


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wyburzenie obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączonym pliku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. wyburzeń+specyfikacji)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-30/40;
  2. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-17/25;
  3. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku D-3/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

  1. Wykonanie brukowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami w obrębie działki 3/218;
  2. Wykonanie brukowanej drogi wewnątrzzakładowej w obrębie działki 3/120;
  3. Wykonanie nawierzchni brukowanej wokół budynku G-4a/n;
  4. Poszerzenie skrzyżowania dróg wewnętrznych dla umożliwienia manewrów samochodów ciężarowych wielkogabarytowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. dróg)


więcej »